Vannet som ferdselsåre

Vannvegen var i middelalderen vanlig ferdselsveg både sommer og vinter. Med Skibladner, Mjøscharter, Friskus idrettslag og vikingskipet Balder har du muligheten til å krysse Mjøsa fra Kapp eller Gjøvik, til Lillehammer eller Hamar.

Foto: Skibladner

Mjøsa har i alle tider spilt en viktig rolle som transportåre, både om sommeren og om vinteren. Pilegrimer i middelalderen brukte også traseen over Mjøsa på sin ferd mot Nidaros, og leden over vannet ble offisielt åpnet av statsråd Rigmor Aaserud i 2012.

Dagens pilegrimer kan følge pilegrimsleden og ta vannveien over Mjøsa med disse båtene: 

  • Dampbåten Skibladner. Den er ikke bare verdens eldste operative hjuldamper i rutegående trafikk, den er også pilegrimsbåt - vernet av Riksantikvaren. Skibladner har fast anløpssted på Kapp og Gjøvik, og tilbyr spesialpris for pilegrimer med medbrakt pilegrimspass  Navnet er etter fruktbarhetsguden Frøys skip Skidbladner, som gikk både til lands og til vanns, alltid i medvind, og dessuten kunne foldes sammen og puttes i lommen. Informasjon om Skibladner og rutetider: www.skibladner.no
  • Vikingskipet Balder. For mer informasjon: www.stensveen.no
  • Mjøscharter er en hurtiggående båt som opererer som pendler båt og rutebåt. For informasjon om Mjøscharter og rutetider: http://destinasjonsservice.no/mjoscharter/
  • Friskus idrettslag hjelper gjerne til med å frakte pilegrimer fra Kapp til Gjøvik. Ta kontakt med Sigbjørn Sørlie på telefon 922 86 142 / sigsoerl@online.no