Olavsbrevet

Olavsbrevet er en bekreftelse på at man har vandret de siste 10 milene langs Pilegrimsleden til Nidaros. Pilegrimspasset brukes som dokumentasjon for vandringen.

Olavsbrevet er laget over samme lest som de europeiske pilegrimsdiplomene, og teksten er basert på liknende dokument som ble tildelt pilegrimer som vandret til Roma. Den latinske teksten har også fått en parallell norsk tekst. Figurene på diplomet er hentet fra Hedalsskrinet (1250), og de viser St. Olav og pilegrimsapostelen St. Jakob, på spansk Santiago. St. Jakob er på mange måter blitt et universelt symbol på pilegrimen i det senmoderne. Han er også fremstilt på fronten av Nidarosdomen med sitt typiske vandreutstyr, hatt, stav, veske og kamskjell.

I motsetning til de andre diplomene har Olavsbrevet fått inntegnet et enkelt kart med et lite utvalg valfartsmål. Dette er gjort for å gi diplomet et internasjonalt tilsnitt, og for å vise at Nidaros sto – og står – i en større sammenheng. Illustrasjonen på Olavsbrevet inkluderer de viktige pilegrimsmålene Roma og Santiago de Compostela ved siden av et utvalg valfartsmål som Vadstena (Sverige), Viborg (Danmark), Canterbury (England), Køln og Aachen (Tyskland), Vezelay (Frankrike), og Roma (Italia).

I dag fremstår Nidaros i nord, Santiago i vest, Roma i sør, og Jerusalem i øst som sentrale pilegrimsmål for den moderne pilegrimen.

Olavsbrevet utstedes kun ved Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim. Der vil vil en ansatt eller frivillig bekrefte at du har gjennomført din vandring ved stempel og underskrift. Du kan også motta Olavsbrevet om du sykler eller rir de siste 20 milene inn til Trondheim.

Her kan du lese mer om Nidaros Pilegrimsgård.