Del 5: Hoff kirke til Gjøvik

Start utenfor Hoff kirke. Her er det en milestein, 474 km til Nidaros. Det er også en oversikt til overnattingsgjestene på ei oppslagstavle utenfor kirken.  Like etter kirken deler PL seg. Tilleggsleden til Balke kirke går til høyre, mens hovedleden til Nidaros går rett fram. Fortsett rett forbi kirken på en grusveg opp mot et gardstun. På veg opp mot gardstunet står det et kulturminnesmerke – dette er Hoff prestegard. Gå mellom husene, og ut på en grusveg. Følg denne mellom åkerlappene. 1 km fra Hoff Kirke kommer det opp en grusveg fra høyre, fortsett hovedgrusvegen mot venstre. Like etter tar det av en avstikker inn mot høyre, fortsett rett fram. Du kommer opp mot gardstunet Lie gard, pilegrimsmerke på første bygningen, du skal følge grusvegen på venstre side av uthusene (2 km). Litt etter låvebygningen tar du til venstre (2,2 km).

Ca 100 meter etter Lie gard, svinger PL inn til høyre. Fortsett på grusveg. Her kan du se ned på Mjøsa. Du kommer til et hus, og nok en eiendom med to flotte grindstolper, her skal du på venstre side av grindstolpene ca 100 m, før du tar til venstre. Du kommer til åkerkanten og følger denne i overkant. Ved 3 km kommer du inn ved et stort gardstun. Fortsett inn mot gardstunet, og rett før du kommer inn på selve garden, svinger du til venstre. Fortsett på en grusveg ut av gardstunet. Nå kan du se Gjøvik på skrått mot venstre.  Den garden du har gått igjennom er Apelsvoll forskningsstasjon.

Fortsett rett fram. 3,8 km fra start kommer du til en grusveg, og du skal til høyre inn på en ny grusveg. PL fortsetter nedover på grusveger, og i utkanten av eller innom gardstun. . Ved 4,3 km kommer du til Kapp kirke. Her skal du litt på skrå opp og over vegen til Skrivervegen og du skal følge denne. Gå forbi Skrivergarden (5 km).

Du møter en asfaltert veg, Mjøsvegen. Her krysser du og fortsetter nedover på en grusveg til Smørvika. PL svinger rundt odden, langs strandkanten, opp en liten, men bratt bakke og du er tilbake på Mjøsvegen vi krysset for litt siden. (Dette er en liten sløyfe nedom Mjøsa, som er veldig fin å gå,. Det er også mulig å ta Mjøsvegen til venstre med en gang du kommer ned på denne.) Ta til høyre på Mjøsvegen og fortsett nedover, og du kommer til en KIWI-butikk (eneste butikk før Skibladner-brygga). Her tar du ned til høyre og følger PL-leden til du ser Skibladner brygga. Gå rundt Kappvika, og her kan du se en vikingbåt som man kan få rodd pilegrimer over til andre sida av Mjøsa i – hvis man er ei større gruppe. Du kommer rundt noen murbygninger, og går til høyre for bygningene/fabrikkpipa. Skibladnerbrygga ligger til høyre rett etter dette (7,2 km). Nå har du to valg: fortsette vandringen mot Gjøvik og Lillehammer på vestsiden av Mjøsa eller ta Skibladner over til Hamar og fortsette mot Nidaros på østsiden av Mjøsa.

Gå forbi brygga mot Båtkroa og fortsett i vannkanten. Denne delen av etappen går i vannkanten, eller nær vannkanten av Mjøsa, med unntak av et par steder. De siste km inn til Gjøvik følger PL en gang- og sykkelveg.

Like før før Båtkroa tar du 90 gr til venstre, følger en grusveg og går rundt Båtkroa. Gå et lite stykke på asfaltert veg forbi noen industribygninger. Like etter (330m etter start) tar det av en sti til høyre, like etter et gjerde. Her er det ikke merket, men stien langs gjerdet føres deg på rett veg til Hekshusstranda camping. Gå på ei bru over en bekk og inn på Hekhusstranda camping (850m). PL går tvers igjennom campingplassen. Her er det en liten kiosk, med stort sett kioskvarer. De har hytter for utleie til pilegrimer.

I utkanten av campingplassen følger du en grusveg inn i skogen (8,5 km) opp en liten bakketopp. Du ser en avlang bygning med et buet tak, og skal på venstre side av denne. Etter 8,9 km kommer vi til et kryss og her tar du ned til høyre. Du krysser en grusveg etter og PL fortsetter rett fram. Etter 9,6 km har du Arild Engs alle, fortsett grusvegen som leder ned mot Mjøsa. 300 m etter deler vegen seg, fortsett på en brei sti rett fram. Etter 10,3 km er det en liten rasteplass med noen benker, og en gammel gapahuk. Like etter svinger PL litt opp til venstre før det går til høyre igjen.

Følger parallelt med Mjøsa, men ikke helt i strandkanten. Du kommer til to hytter nede ved vannkanten hvor de bygger et flott bryggeanlegg. Gå litt opp forbi porten og så til høyre. Like etter er det et elektrisk gjerde, men med isolerte handtak slik at i hvert fall den øverste kan hektes av. Følg langs med et gjerde oppover et lite stykke, du skal til høyre og gjennom en port og fortsette gjennom skogen. Ved drøye 11,2 km kommer du inn på et gardstun (Bjertnes).

Fortsett gjennom skogen og du kommer til et gardstun (Foss) hvor du skal gå gjennom gardstunet og like før du er ute av gardstunet, står det et klyveled (uten pilegrimsmerke). Du skal over her og følge mellom åker og beitemark, og klyve over nok et klyveled. Ta til høyre gjennom skogen etter dette klyveledet. Ved 12,6 km, etter ca 500 m gjennom skogen, kommer du til en åpning. Ved enden av denne åpningen tar PL en brå sving til høyre. 200 m etterpå, på veg ned mot Mjøsa, kommer du til en bekk med en klopp over, fortsett stien nedover. Like etter er du igjen nede ved Mjøsa, helt nede ved vannkanten (13 km).

Stien fortsetter nå langs vannkanten, eller like over, i noen km. Du kommer helt ned i vannkanten igjen, forbi noen hytter, og badeplasser. Fortsett på en traktorveg.  Like etter at du har gått forbi disse to hyttene, går det en veg opp mot en gard. Her går det en sti inn i skogen som du skal følge. Etter 14 km kommer du igjen til noen hytter, ta opp fra vannet og forbi hyttene. Like etter kommer du til et klyveled. Etter dette står det et skilt ”Utedo” – og en passende bygning. Fin service til turgåere.

Du er nå nede igjen i vannkanten, og fortsetter mot Gjøvik som du kan se foran deg. Du passerer en bekk, et klyveled som du skal over 150 m etter at du kom ned til vannkanten igjen. Her er det skiltet: ”Esler på beite  – ha med hund på eget ansvar – eslene er sinte på hunder”. Passer på nedsiden av en hytteeiendom, mot et nytt klyveled ved enden av eiendommen. Fortsett inn i skogen og kryss en bekk like etter. Gå på nedsiden av ei lita hytte og fortsett inn i skogen. Ved 14,6 km kommer du til en bekk, ta litt opp til venstre, kom ut på en grusveg og følg denne bortover til høyre. Venstresving, begynn å gå oppover. Du skal følge denne et lite stykke oppover til du kommer til en kryssende grusveg. Her skal du ta ned til høyre. I det grusvegen svinger ned til høyre mot et hus, så fortsetter du opp i skogkanten langs et gjerde, rett fram.

Kryss en bekk på noen steiner. Ved 15,9 km, kommer du til et gjerde. Her følger du gjerdet nedover til høyre. 100 m etter kommer du til et klyveled, gå over dette, fortsett en grusveg nordover. Etter 20 m på grusvegen så tar du til venstre inn skogen på en sti. Kryss små bekker på gamle klopper, og ta til høyre rett etter siste kloppen.


Ved 16,4 km går du inn i skogen og nedover mot Mjøsa. Snaut 10 km fra Kapp (17,2 km) er det en kjempefin rasteplass, badeplass og muligens teltplass for pilegrimer. 

Fortsett nordover i strandkanten på en fin brei grusveg. Du kommer forbi ei campingvogn og hytte stående i sjøkanten, og fortsetter i overkant av disse. Her går det en veg rett opp til venstre, fortsett videre rett fram. På skrått til høyre foran deg ser du dagens mål, Gjøvik.

Du kommer til et hus med dobbelgarasje hvor det er nok en veg som går opp til venstre. Følg denne noen meter oppover til PL tar inn til høyre på en sti. Her er det ei gammal bru over en bekk (17,6 km). Fortsett  i overkant av to hytter, den ene heter Elverheim. En stor flott hytte på venstre side, rett etter er det ei campingvogn, du går forbi og over en bakketopp (18,2 km) og fortsetter en grassti nedover mot Mjøsa. Fortsett i vannkanten ca 300 m, du kommer til ei ny hytte, gå på oversiden av denne hytta og følg en grusveg oppover som etter hvert ender oppe opp på Gjøvikvegen(19,2 km). Du skal nå ta til høyre og følge gang- og sykkelvegen inn til Gjøvik. PL kommer opp på Gjøvikvegen akkurat på kommunegrensa mellom Østre Toten og Gjøvik kommuner.

Ved 20,7 km passerer vi Bondelia – et ganske nytt boligfelt ned mot Mjøsa.  Når du kommer inn mot Gjøvik, til en rundkjøring, tar Østre Toten vegen til høyre. For å komme til Jernbanen, buss, butikker og Kappbrygga, bør man ta av her. Langs PL er det ikke butikker før du er på vei ut av Gjøvik.

PL går i utkanten og overkanten på vestsida av Gjøvik. Gjøvik Vandrerhjem ligger ikke så langt unna PL når vi følger denne. For øvrig overnatting, ta av Østre Totenvegen.

Du kommer til Frithiof Nansens veg, krysser denne, og fortsetter gang- og sykkelsti nordover på andre siden. Følg det som kalles Ring 1 mot Bjørnsveen og Kallerud. Gang- og sykkelvegen tar opp til venstre fra bilvegen. Fortsett gjennom et mindre industriområde. Ved 22 km så kommer du opp på en mer trafikkert veg etter dette industriområdet. Bussholdeplassen her heter Alfarvegen. Du skal krysse denne vegen og ta til høyre, følge gangfeltet. Nå går du på en gangveg som er mellom et boligfelt på venstre side  og industrifelt på høyre side. Neste busstopp når vi går nedover heter Skattum. Etter 300 meter har du kommet til Kirkebyvegen og da skal du opp til venstre. Kryss vegen ved Kirkeby busstopp. Så går du litt ned til høyre, før du går inn til venstre igjen. Her skal du gå oppover Kallerudvegen. Fortsett oppover og du kommer til et vegkryss Kallerudvegen og F Hennings gate, da skal du fortsette oppover Kallerudvegen opp mot noen lave blokker. Her passeres Kulturminnesmerket Øvre Gjøvik. Fortsett rett fram, på høyre side av de lave blokkene. Ved drøye 23 km kommer du ut ved teknologivegen, krysser den og fortsetter på Brufossstien.

Nå er du inne på Høgskolen i Gjøvik sitt område. Kryss først ei bru over en trafikkert veg, og følg vegen på den andre siden av den trafikkerte vegen. Kryss ei elv på ei trebru, med en murbygning med ei flott vindeltrapp på andre sida av brua. Ta til høyre etter murbygningen, ta rett til venstre opp en bakke og deretter noen trapper.

Du kommer opp i et vegkryss, her går du over gata og fortsetter på skrått til høyre. Du følger nå Hans Mustads gate. På veg ned denne gata skal du forbi Gjøvik skole. Kryss Hunnsvegen, og da har du Gjøvik kirke rett foran deg. PL fortsetter opp Hunnsvegen. 24,6 km fra Hoff kirke. De som ønsker å finne overnatting i sentrum av Gjøvik, handle inn etc., tar her nedover Hunnsvegen og vil snart finne både hoteller, jernbane/busstasjon og kafeer/barer.

Tilbake