Del 2: Jevnaker - Granavollen

Følg Glassverkvegen på veg ut av Jevnaker. Gå i overkant av Randsfjorden på gang- og sykkelsti mot Jevnaker kirke. Etter 2,5 km fortsetter E-16 til høyre, vegen merket til Brandbu tar til venstre. Følg E-16 opp til Jevnaker kirke, og ta der inn til venstre (3 km). Langs bilvegen er det nå 4 km til Sløvika Camping. Fortsett forbi kirken, her forteller milesteinen at det er 547 km til Nidaros. Grusvegen tar oss inn forbi Øvre Vang Gard. Følg rundt garden og gå inn i skogen til høyre på nedsiden av rakfiskanlegget. Følg en grusveg oppover og du kommer til et hus, ta inn til venstre ved dette huset. Det er merket, men kan være gjemt bak ugras. Etter noen hundre meter opp en bratt bakke kommer du ut på en annen veg hvor det er noen bommer. Ta til venstre her. Nå kommer du til en større bygning, hvor skilting kan tyde på at det en gang var et Choice hotell. Følg vegen i overkant av bygningen. Ved snaue 5 km får man et valg om å komme til Granavollen enten via Lunner kirke eller via Sløvika Camping. Her følger vi PL via Sløvika camping.

Ta til venstre, og hold deg på høyre side av alle bygningene. Etter noen hundre meter på en ganske smal sti, kommer du ut på en grusveg. Følg denne ned over togskinnene. Åpen planovergang, ta til høyre via et klyveled og gå inn på beitemark. Følg PL mellom bilvegen og togskinnene et stykke. Du klatrer over klyveled, og veksler mellom åkerkanter og skog. Du kommer ut av skogen i overkant av ei eng, her skal du til høyre. Etter en veldig liten, men veldig bratt bakke er det en port til venstre som du skal igjennom.  Kryss en grusveg. Etter hvert kan du både se og høre bilvegen, ved 6,5 km kommer du helt ned til bilvegen, men fortsetter i åkerkanten på høyre side av vegen. Ca 300 m etterpå går du igjen inn i småskog. Ved ca 7 km er det merket skilt med 600 m til Sløvika camping. Kryss bilvegen og følg en fin skogsti i vannkanten inn mot Sløvika camping. 7,3 km. Kryss en liten bekk og du kommer ut på campingplassen. Ved resepsjonen er det 7,8 km fra utkanten av Jevnaker. Sløvika camping har pilegrimsovernatting, og kiosk med et begrenset utvalg.

Gå forbi resepsjonen og ut på en grasbakke. I overkanten og utkanten av campingplassen kommer du til Roen broa, med informasjon om hva som har vært knyttet til denne vannvegen. Rett etter den gamle brua kommer du opp på vegen, som vi krysser og går oppover mot Sognsbygda. Gå oppover en bakke gjennom et gammelt boligfelt. 200 m opp i bakken er det et kulturminnesmerke –Mjønerstubakken. Gå gjennom gardstunet til Roen. En snau km etter Sløvika camping tar PL av fra vegen og går ut i skogen på venstre side. Det er likevel mulig å følge vegen oppover. PL kommer ut på vegen et par hundre meter lenger opp. 2,5 km fra Sløvika – 40 minutter og du er på Sogn Vestre, eller Øvre Vestgarden Sogn. Her er det Pilegrimsovernatting i stabburet (10,3 km).

Fra Sogn vestre fortsetter du oppover på asfaltert veg. Etter 200 m finner du et kulturminne – Sogn rodestein. 50 m lenger oppe, et triangelkryss. Kryss vegen, gå over et klyveled og inn i skogen. 50 m senere nok et klyveled som du klatrer over og kommer ut på vegen igjen. Nå er du i Sognsbygda med hvilebenk og oppslagstavle. Fortsett til høyre oppover mot Kittelsrud. Over en liten bakketopp kommer du til et nytt kulturminnesmerke, Velo gravfelt, 100m til høyre inn i skogen. PL fortsetter på asfaltvegen rett fram.

700 m etter Sogn Vestre tar PL inn til venstre. Vi fortsetter oppover i åkerkanten og etter 300 m krysser du asfaltert veg og fortsetter på en fin grassveg på andre siden. Gå forbi to hus og fortsett på grusveg. 50 m etter er du nok en gang inne på asfaltvegen. Her er Kulturminne Rudstoppen gravfelt. Passer Heierkleivamerket, med ønske om en god tur videre. 1,7 km etter Sogn Vestre ser ut til at vi er på toppen og landskapet flater ut. 500 m senere kommer du forbi et postkassestativ hvor det står Blekkerud gard. PL fortsetter på asfaltvegen. Ved et vegkryss – Heierkleiva – krysser du Vestheimvegen og fortsetter Falangvegen mot Knarud. Ca 100 m etter krysset svinger grusvegen mot høyre, fortsett rett fram og opp mot et gardstun. På toppen av bakken er det plassert en skrytebenk.

PL fortsetter på grusvegen rett over toppen, 3 km etter Sogn vestre. 150 m lenger ned ta til venstre inn på en fin grassveg. Fortsett videre nedover forbi ei rød lita stue, sving mot høyre nedover. Du kommer ut på en grusveg og fortsetter videre nedover denne. Her er det 14 km etter start. Gå forbi 2 hus, og fortsett nedover.

Etter 16 kommer du til et kulturminne, Falang bru. Her er det satt ut benk, og det er en bekk. Et fint sted for rast. Fortsett videre bortover grusvegen. Grusvegen deler seg (16,5 km). PL tar til høyre opp Gamkinnsvegen. Ved Vik gard (17,3 km) fortsett rett fram.

PL følger her den gamle hovedvegen mellom Oslo og Nidaros. Ved 18 km kommer du forbi Gamkinn. Like etterpå kommer du ned til en kryssende veg, Gammevegen. Her skal du ned til venstre. Ved kulturminnet Gamme gravfelt er det oppslagtavle og benk. Fortsett grusvegen videre over haugen. På toppen av en bakke ser vi for første gang søsterkirkene på Granavollen (20 km). Du kommer til Helmenbakken, og i bunnen av bakken (21 km) tar PL til venstre, og du går på utsida av en gard. Fortsett langs et hvitt gjerde nedover. I bunnen av bakken krysser du en asfaltert veg og fortsetter Vollgutua 800 m til Granavollen på asfaltveg. Her finner du Søsterkirkene, Steinhuset og Presteenkesetet Sjo (22,5 km).

Tilbake