Del 4: Høgkorsplassen – Hoff kirke

Fra Åstjern følger du merking mot Høgkorset/Høgkorsplassen. Ved Høgkorsplassen ser du ned på Åstjern til venstre, og mot Einavatnet rett fram. Gå grusvegen nedover mot Einavatnet. Etter 500 m, et vegkryss - fortsett rett fram. Langs med PL/Kjølvegen er det mange opplysningsskilt som forteller om bl.a. skiløypene i området. Ved 3 km deler vegen seg, det ligger et par store kampesteiner midt i vegen. Her går PL rett fram.

Du kommer ned ved Einastranda, og har riksveg 4 til høyre for deg (3,5 km). Her skal du følge PL i ytterkant av RV4 på venstre side. Du skal opp ei bratt trapp like etter og kommer inn i et fint skogsområde. PL holder seg mellom RV4 og Einavatnet i varierende avstand til vannkanten i ca 1,5 km. Det er en gapahuk like nede ved vannkanten. Du kommer til en bom med pilegrimsmerke på og en kryssende veg, fortsett til venstre. Grusvegen ender, og du fortsetter på en brei grassti. Veg til venstre med bom, gå rett fram. Du kommer nok en gang ut mot RV4. Her skal du krysse RV4 snaue 5 km fra start (1,5 km etter at du kom til Einavatnet). Det er ikke lett å se klyveledet på andre siden av RV4, men gå litt opp vegskulderen og se etter et klyveled/pilegrimsmerke på andre siden.

Kryss RV4, klatre over et klyveled og kom inn på en sti gjennom skogen. Fortsette gjennom skogen, og på grusveg i overkanten av RV4 i en drøy km. Du kommer senere inn mot RV4 igjen, og skal ta en grusveg opp mot høyre (6,2 km). Her heter det Teiterud. Denne grusvegen tar deg gradvis vekk fra RV4, og det stiger noe oppover. Det er dårlig merket oppover her, men du skal hele tiden følge det som tydelig ser ut til å være ”hovedvegen” oppover. Du kommer opp mot en gard – Berg gard – og går gjennom gardstunet. Gå på venstre side av låven og inn på en skogsbilveg. Følg Kjølvegen på en skogsbilveg/sti gjennom skogen (8 km).

Ved 9,3 km er det et oversiktsskilt over skiløypene i Eina. Du har nå gått over Einavollen. Kryss en annen skogsbilveg og gå rett fram. Etter 9,8 km kommer du inn på en bedre skogsbilveg.  Fortsett rett fram. Ved 10,4 km kommer du til et gardstun. Pga gravearbeider går du ei sløyfe mot høyre rundt garden, og kommer i innkjørselen og følger denne ut (10,7 km). Du kommer ut på en asfaltert veg (grense mellom Vestre og Østre Toten -11,2 km), ta til høyre og følg asfaltvegen. Etter 13,5 km, like etter Tannseter, tar PL av til høyre.  Gå inn i skogen og langs en bekk. Kryss denne på ei bru, og fortsett opp langs bekken på andre sida. Gå gjennom beitemark og over noen klyveled, i utkanten av en åker, før du ved 14,2 km kommer til et gardstun. Fortsett rett igjennom og videre ut på en grusveg. Her kommer du snart til et kulturminne merket Gromheten (14,6 km).  Du kommer opp til nok en gard og et T-kryss og du tar til venstre (14,8 km).  Følg grusvegen videre gjennom spredt boligbebyggelse.

Litt nede i en nedoverbakke deler vegen seg. Det står Privat veg til høyre, og PL følger denne mot Dyste gard (16,8 km). Her er det en gammel kirketuft. Ta en asfaltert veg til høyre ut gjennom gardstunet, rett etter tar PL til venstre (17 km). Følg grusvegen rundt noen flotte tømmerbygninger. Grusvegen går rundt en skarp venstresving
og noen hundre meter etter tar du til høyre i åkerkanten (17,6 km).  Du skal rett gjennom åkeren og kommer til beitemark med klyveled (strømgjerder) i begge ender. Tar til venstre i åkerkanten rett etter siste klyveledet.

Nå kommer du inn på kjerreveg, to-sporet grusveg. Garder og åker rundt oss på alle mulige kanter, åpent og fint landskap. Det blir litt mer sentralt og du passerer på venstre siden av et idrettsanlegg. Dette er banen til Kolbukameratene. Fortsett på grusvegen fram mot en asfaltert veg. Ta til høyre (19,5 km) og følg den asfalterte vegen i høyre- og venstresvinger ned i dumpa (20 km) og opp på andre siden av Lenaelva.

Etter 20,7 km kommer du til et kryss. Gå Kolbulinna oppover. Følg 244 opp mot toppen til Postbondegarden. Her er Hoff gravhauger – kulturminne. PL tar inn til venstre gjennom gardstunet, fortsetter ei åpen linne i åkeren. Gå opp langs ei flott rekke alletrær. Sving til høyre og følg nok en åkerkant oppover. Du møter en grusveg og tar til høyre på denne. 23,3 km etter start så kommer vi til Kolbu kirke.

Gå forbi på høyre side av kirken og gå rett fram. Passer en stor gard, med hesteinnhengning, rett etter kirken. Etter 500 m på asfaltvegen ta av til venstre på en grusveg. 300 etter skal du 90 grader til høyre mellom to åkerlapper. 200 m etter svinger PL brått til venstre, og fortsetter i utkanten av en åkerkant.. Etter 150 m i overkant av åkeren skal du til høyre ned en grusveg.

Etter 27,3 km kommer du ned til en asfaltert veg og her tar du til venstre på Kolbulinna. Smebyvegen går opp til høyre, fortsett Kolbulinna videre oppover. Ta til høyre på en grusveg opp mot noen drivhus på venstre side (25 km). Etter 200 m står det et kulturminnesmerke ”Grav ” og ”gravrøyser”. Fortsett rett fram. Et par hundre meter etter kulturminnesmerket kommer du gjennom et gardstun, gå rett opp på vegen og følg en fin grassbakke på skrå nedover.

Kryss en grusveg og fortsett grassbakken nedover. Ned en liten bakke og PL tar til venstre. Fortsett i overkant av ei eng og en flott nyslått PL. Du kommer ut ved boligbebyggelse og grusveger, PL fortsetter rett fram på grusvegen. Rett etter tar PL inn til høyre på en mindre traktorveg.

Etter 26,3 km i bunnen av en bakke har du en gard på høyre side, fortsett på grusvegen opp mot en asfaltert veg. På den asfalterte vegen tar du til venstre, etter 200 m på den asfalterte vegen tar du til høyre på en ny asfaltert veg. Fortsett å følge denne.

Så tar du inn på en grusveg til venstre. Her kan du se Mjøsa for første gang om du ser mot øst. Gardene oppover langs denne vegen heter øvre og nedre Glåma.
Etter 1,2 km på denne vegen kommer du til en kryssende veg (28,3km). Her skal du krysse rett over. Vi kommer gjennom et gardstun – Skjevstad gard.

Du kommer til flere våningshus og driftsbygninger. Her tar PL ned til venstre før du kommer til de 2 siste våningshusene. Følg merkinga og fortsett inn en veg som er merket med privat veg og bom. Etter hvert kommer du ned Skjevstadgutua og ned på Kloppvegen, og her tar du til venstre. (29,3 km )

Etter en drøy km på denne vegen kommer du over på asfaltert veg og du vil ha et idrettsanlegg på din høyre side (kan så vidt sees gjennom trærne). Etter at du kommer ned til asfaltert hovedveg, ta brått til høyre inn bak noen lagerbygninger (30,5 km). Gå gjennom et tun og på høyre siden av våningshuset, og fortsett grusvegen videre bortover mot et nytt våningshus.

300 m etter svinger du brått til høyre, går ned en grussti, 50 meter etter brått til venstre, og du er nede i et T-kryss, hvor du tar til høyre. Nå har du kornsiloene på Lena rett framfor deg. PL går til høyre over ei flott gammel steinbru, Håjen brua. Nå kan du på høyre side se idrettsplassen som du skimtet litt tidligere.

Følg nå utkjøringa fra idrettsplassen (31,1km)og videre forbi en flott gard og end opp ved gang- og sykkelstien hvor PL tar deg videre mot Hoff kirke og Hoffsvangen (33,8 km).

PL kommer inn på sørsiden av Lena sentrum og man må velge å gå inn til Lena sentrum for å handle eller kjøpe seg noe å spise. Følg gang- og sykkelvegen rundt en sving og ta til høyre på en grusveg. Denne deler seg, og hold til venstre. Passer under høgspentledninger på utsida av et gardstun. Etter noen hundre meter på grusvegen kommer du inn på asfaltert veg gjennom et nyere boligfelt. Her kommer du til Alfstadhaug kulturminne, gravhaug og rettersted.

Du går opp Evangsgutua og kommer opp mot en mer trafikkert veg (Lillo busstopp). Kryss rett over vegen, og fortsett til høyre på en gang- og sykkelveg. Ved 35,6  km tar PL opp til venstre mot Hoff kirke og Hoffsvangen bygdehus. I krysset her ligger Hoff gjestgiveri. Både Hoff Gjestgiveri (når det er åpent), og Hoffsvangen har overnatting for pilegrimer. 35,8 km etter start er du ved Hoff kirke.

Tilbake