Del 3: Granavollen - Høgkorset

Gå fra Pilegrimssenteret forbi kirkene og ut på grusvegen. Milesteinen her viser 533 km til Nidaros. I dette området følger PL en natur- og kultursti, og det er flere oppslagstavler med informasjon om det en går forbi på denne vandringen.

Etappen er på grusveger, stort sett flatt, med små oppover- og nedoverbakker. Ved ca 1 km passerer du gardstunet på Tuv gard. På nedsiden av Tuv deler vegen seg, hold til venstre. Gå gjennom Pildalen og gå opp en bakke til garden Majors-Alm.

Etter 2,5 km krysser du en asfaltert veg og går mot Tingelstad kirke. Gå til høyre for Tingelstad gard. Ved 3,2 km ser du rett opp på Tingelstad kirke. Gå gjennom et gardstun og du kommer ut på parkeringsplassen til kirken. Her er også Hadeland folkemuseum. Over en liten bakketopp og du er ved inngangen til museet.

Etter 4 km går Dvergsteinlinna ned til høyre. Kryss over og gå rett fram. Grusvegen svinger til venstre på en bakketopp. PL fortsetter inn imellom noen jorder på en fin kultursti. Gressunderlag. Etter 4,6 km kommer du ut på en grusveg, det er et klyveled rett fram . Du kan følge grusvegen rundt svingen eller klyve over et par klyveled og komme ned på grusvegen. Snart ser du bebyggelsen i Brandbu ned til høyre for deg. Følg Brurbakkvegen nedover.

Du kommer inn i et boligområde og går igjen på asfalt etter 5,2 km fra Granavollen. Ved 6 km du kommer ned på en trafikkert veg. Alt 1:Her kan du ta til høyre og følge gang- og sykkelsti  nedover mot Brandbu sentrum. I Brandbu finner du butikker til proviantering. Her kan det være dårlig merket. Alt 2: PL tar til venstre opp Grinakerlinna ca 100 m, før den svinger til høyre inn Augedalsvegen. Følg Augedalsvegen forbi Vestoppland folkehøgskole og nedover til den svinger brått til høyre. Fortsett å følge Augedalsvegen til du kan krysse over/under Røykenviklinna og fortsette til venstre på andre siden av denne. Her følger du en veg som heter Augedalsbrua og tar til høyre og over elva, krysser Storlinna og følger Kjølvegen oppover mot Høgkorset. Hvis du følger denne vegen kommer du ikke forbi butikker, men må ta til høyre ved Storlinna og tilbake til Brandbu sentrum for å handle.

Fortsett Kjølvegen oppover. Gå på fortauet opp gjennom et boligfelt. Etter ca 500 m, passerer du Dælen søndre og like etter Plassbakken (8) km. Vegen snirkler seg oppover, gjennom et gammelt boligfelt. Går under en togundergang,  (9,3 km). Følg vegen under toglinjene. Gå over ei fe-rist etter drøye 10 km. Fortsett videre oppover. Du er nå ute av boligfeltet, det er spredt boligbebyggelse.

Etter fe-rista er det en grusveg som tar av til høyre, fortsett på asfaltert veg oppover. Du kommer til et kryss hvor vegen deler seg. Her står det skiltet Åstjern til venstre. PL går til høyre – Høgkorsvegen. Her er du over på grusveg. Ved 12,7 km er det et postkassestativ og en veg går inn til høyre –fortsett rett fram. Ved 13 km går du  gjennom et gardstun. Rett etter kommer du til nok et gardstun. Her et det merket med overnatting. Dette er Lauvstua.

Ved 14,2 km kommer du til en bom, privat veg. Fortsett denne vegen. Her flater det litt ut og går litt nedover før det fortsetter å stige oppover. Ved 16,5 km går en sti ned til Åstjern. (Her det 2,5 km til Åstjern og overnatting. ) 800 m etter går en veg opp til høyre, fortsett rett fram over brua. På toppen av en bakke og ned til venstre for deg kan vi se Åstjern med pilegrimsovernatting. Rett før 17 km er det også en sti som går til Åstjern. Etter17,5 km kommer du til Høgkorsplassen med 3 kors på høyre side. Her er det en fantastisk utsikt mot Eina. Totalt 17,7 km fra Brandbu sentrum til Høgkorsplassen.

Hvis du vil overnatte på Åstjern kan man altså følge det første skiltet hvor det er 2,5 km til Åstjern, og så følge merking fra Åstjern og komme opp på PL igjen like før Høgkorset, slik at man slipper å gå fram og tilbake.

Tilbake