Granavollen - Høgkorset

Leden fra Granavollen til Høgkorset er ca 20 km. Pilegrimsleden følger Den bergenske hovedveg /Kongevegen, som er den gamle hovedveien fra Oslo til Bergen.

Vandringen går i et bølgende kulturlandskap med beitedyr, gamle gårder og tydelige gravhauger til St. Petri – kirken (1100-tallet). Hadeland Folkemuseum har bl.a. en kopi av Dynnasteinen, en runestein fra midten av 1000-tallet. Den er Norges eldste kristne billedmonument. Opp mot Høgkorset følger pilegrimsleden en gammel ferdselsvei mellom Hadeland og Toten; Kjølvegen eller Høgkorsvegen. Strekningen ble beskrevet i 1594 av Jens Nilssøn under hans visitasreise, og blant annet forteller han om flere kors som var oppstilt langs veien som skal ha gitt navn til ”Høgkorset”. Det er antatt at korsene stod frem til 1800-tallet. Stedet var og er et hvile- og bønnested for pilegrimer. Det er nå satt opp nye kors på stedet.

Her finner du en detaljert beskrivelse av leden.