Del 6: Gjøvik til Biri

Start ved Gjøvik kirke, i krysset Hans Mustad gt og Hunnsvegen. Fortsett oppover Hunnsvegen. 350 opp i bakken passerer du på venstre side av Gjøvik stadion. Forsett rett fram. Etter snaue 600 m kommer du til Hunn kirkested. Ved Hunn kapell (1km) litt lengre opp i bakken, har du på venstre side en matbutikk. Det er den eneste butikken som passeres gjennom Gjøvik, hvis man ikke går ned i sentrum for å proviantere.

Gå videre oppover og kryss Nordahl Griegs veg, kronprins Olavs veg og prinsesse Astrids veg. I et kryss skal du følge Tranbergvegen til høyre. Deretter tar Tranbergvegen til venstre, men du tar Tranberglia rett opp. Ved 1,6 km fortsetter du på en grusveg. Den siste lille baken er veldig bratt. Belønningen får du på toppen – en flott utsikt over Gjøvik og omegn. Her er Tranberg gard. Gå i ytterkant av garden, kom inn på baksiden, kryss en asfaltert veg og fortsett i utkanten av en åker på andre sida. Grusveg følges nedover. 400 m i utkanten av åkeren, ta ned til høyre på en skogsbilveg. Nå går det nedover igjen mot Mjøsa.

Ved 3,4 km kommer du til en vegbom og etter 4,15 km er vi nede på FV 172. Skiltet til Bråstadvika badested. Fortsett til venstre og nordover på asfaltveg. Etter 5,5 km kryss ei elv (Bråstadelva). Her er det høyt ned.

Rett etter brua tar vegen av nedover slik at man kan komme på Rv 4. Du fortsetter rett fram og følger Fv 172 i 2,2 km til, før PL tar til venstre oppover. Etter 500 m krysser du en bekk, fortsetter oppover langs bekken til du kommer til noen gamle bygninger. Her skal vi ta til høyre før den første bygningen, så tar du rett til venstre etter bygningen.  50-100 meter etter bygningene tar du 90 grader til høyre. Nå vår du i spredt bebyggelse på venstre side mens du går oppover.

Ved 6.5 km finner du havnehager til hester. Her står det er flott benk for slitne vandrere, fin plass for en av dagens lunsjpauser. Fantastisk utsikt sørover langs Mjøsa og ned på Gjøvik.

PL fortsetter oppover i skogen på høgre side av hestehagene. Kulturminnesmerke midt oppe i bakken ved Bråastad.  Gravrøyser. Selv om det er bratt å gå opp her, er det breie, fine stier, og du følger hovedstien. Det tar av mindre stier med jevne mellomrom, men følg hovedstien som er greit merket.

7,2 km stiler deler PL seg, ta til venstre. Etter 400 m kommer du til ei gammel brakke på en bakketopp, du skal rett fram. Skogsbilveg, og det går nedover igjen mot Mjøsa.
Ved 8 km passerer du på venstre side av et hus, grusvegen slutter og du kommer inn på en sti, krysser en bekk, og et annet hus på høyre side, fortsetter i overkant av dette.

Fortsett nedover, underlaget veksler mellom skogsbilveg og sti. Det det er veldig fint å gå, samtidig som vi kan høre Rv 4 under oss.

Etter 8,6 km deler vegen seg. PL følger en smalere sti opp til venstre. Etter 200 m over ei glenne i skogen, kommer du inn i skogen igjen og følger en sti. Etter et lite stykke gjennom skogen, kommer du til en åkerkant, og kan se ned på Rv4 og Mjøsa.
Ta til venstre bortover i åkerkanten. I enden av åkeren skal du krysse en bekk på en klopp eller noen trestokker, flere småbekker krysses på klopper. Følg en sti over ei eng, følg merking, passerer rett under høgspentledninger.

Ved 9,3 km kommer du nok en gang inn på en sti i skogen. Veldig smal sti, noe kronglete å gå. Følg stien nedover til ca 800 meter. Her deler stien seg, og du skal opp til venstre. Fortsett stien oppover. Det tar av en brei sti ned til venstre, PL fortsetter rett fram (10,5 km).

Etter 11 km passeres en murbygning, ha den på din venstre side, nå følges hovedstien nedover mot Rv4. Du passerer ei lita elv/bekk på en klopp. 400 meter senere kommer du ut av skogen mellom noen hus og ut på en grusveg. Fortsett rett fram opp bakken.

Ved 11,7 km – ta av på en skogsbilveg til høyre. Opp en bakketopp på skogsbilvegen, kommer vi ut på en grusveg. Fortsetter denne vegen nordover.

Etter 12,5 km kommer du til krysset Slettumsvegen, som vi har fulgt, og Bråtenbakken.
Her kan du se to overnattingssteder under oss – Stokke Nedre og Sveastranda camping. Ta til høyre ned Bråtenbakken for å komme til Stokke Nedre, følg ellers Slettumvegen videre. I krysset Kolsveggen og Stokkevegen tar vi til venstre. 13,55 km.

Kryss Stokke bru og ta til høyre rett etter brua for å komme til Sveastranda camping. Har overnatting i hytter, kan sette opp telt, enkel butikk, med begrenset vareutvalg.

Fortsett på Rv 249, Snertingsdalsvegen de første 500 m. Der den svinger brått til venstre, fortsetter du rett fram på en grusveg, Redalsvegen. Du skal følge denne et stykke nordover. Denne går parallelt med Rv4.

Etter 14,8 km svinger PL og gangstien litt opp fra Rv 4 og du går inn i et boligfelt. Fortsett å følge merkinga. Nå har du beveget deg opp gjennom Smedmogrenda. Etter å ha vært helt nede igjen ved Rv 4 (Busstopp Smedmoen) beveger du deg opp fra trafikken. Følg Smedmovegen opp til venstre. Gå et lite stykke forbi noen hus, og ta brått ned til høyre. Så kommer du til et kryss (like ved Biri Bruk), hvor du krysser over Tollhusvegen. Nok en gang er du helt nede ved RV4. Kryss ei bru over ei elv.
Like etter tar PL til høyre, og her følger PL sykkelvegen mellom Lillehammer og Gjøvik.

Det er skiltet med privat veg/gjennomkjøring forbudt. PL tar opp til høyre. Ved 17 km tar en veg mot høyre, du skal rett fram og oppover. 250 meter senere deler vegen seg, Skulhusroa tar opp til høyre, vi følger Skulhusvegen til venstre.

Etter 250 meter til opp i bakken ligger 3-4 hus på høyre side av vegen, her tar PL opp til venstre på en sti gjennom skogen. Det går rimelig bratt oppover, men det er en brei, fin sti du går på. Her er det flott utsikt over Mjøsa og Hedmark på andre sida. Kan også se Mjøsbrua litt nord for deg. Midt oppe i bakken står det et kulturminnesmerke ”Dårdi steina”. Informasjon ved steinene. 

Ved 18,3 er du oppe og ute av skogen. Følg i overkant av åkerkanten noen hundre meter, og kom til et gardsbruk. Her går du rundt på oversiden av huset, og følger inn-/utkjørselen til huset og kommer forbi en annen gard - Klundby. Like etter kommer du ut på Klundbyvegen (19,5 km). Ta til høyre og følg denne mot Biri.

Etter hvert kommer du til asfaltveg, og du følger Klomstarovegen nedover. Gå i nederkant av et boligfelt på veg inn mot Biri. Rett nedenfor deg på venstre side finner du Biri Idrettsplass. Fra Biri idrettsplass fortsetter du gang- og sykkelvegen til du kommer til et kryss. Ta til venstre, og du vil se Pilegrimsovernatting Husmannstugua på høyre side (23 km).

På Biri er det butikker; Coop Prix, Kiwi, og det er en Pizzarestaurant. Litt lenger ned for sentrumsgata kan vi ta av til høyre og komme ned til Vertshuset v/E-6, hvor det er både matservering (kro) og overnatting (motell).

Overnatting her på Biri er på Husmannstugua (langsPL), og Vertshuset v/E-6 (motell). Det ligger ca 1 km fra PL mot E-6.

Tilbake