Del 1: Bønsnes - Jevnaker

Start ved Bønsnes kirke og gå opp til Søholsgata, der PL fra Oslo og Sundvolden kommer fra høyre (1,5 km). Fortsett PL til et lite stykke, ta inn til venstre, Fjellsvegen, og gå oppover. Følg en allé oppover, asfaltert veg, ganske fort får du Gammelklokkergarden Hundstad på venstre side. 200 meter oppe i bakken ta til høyre, på Skinnilvegen. Passer Nordre Fjellsveg, fortsett videre rett fram.  Etter snaue 2,5 km fra start på toppen av bakken kommer du til en avdeling av Ringerikes sykehus. Her svinger PL rundt til høyre for bygningene, og fortsetter svakt til venstre inn i skogen på fine skogsbilveger. Etter 200 meter går PL 90 grader til venstre. Like etter svinger vi nesten 90 grader til høyre. Etter en snau km gjennom flott skogsterreng, kommer du ut på en grusveg og fortsetter nedover denne. 1 km ned i bakken begynner asfaltvegen igjen.

Ved 3,6 km går PL opp til høyre. Det er merket til kulturminnesmerket Frøyshov inn til venstre. Nå går PL igjen i flott skogsterreng., rundt boligfelt. På denne delen av PL  er det veldig fint utsyn over bygdene i området her. Etter en fin tur i skogsterreng, kommer du ved 4 km, til en grusveg som du følger videre. Møt kryssende grusveg og ta til venstre. Etter 200 m er du ved Skarpsno. Like etter, på toppen av en bakke er det noen som har satt opp en benk. Det er gjerdet inn med elektriske gjerder på begge sider, men likevel et fint sted for en rast. Ved Skarpsnogata, ca 5 km, kommer du ut på en asfaltert veg. Her tar vi til venstre. 300 m etter kommer du til kryssende veg, ta til venstre, og gå ned til Hole kirke ca 600 m. Følg en asfaltert gang- og sykkelsti. Du passerer et vegskilt hvor det står 12 km til Hønefoss og Hole kirke ligger 400 m rett fram. Gå ned mot Hole kirke, ha kirken på venstre side, fortsett nesten forbi kirken, PL tar til høyre på en grusveg. Etter noen hundre meter på grusvegen fortsett rett fram på grassti. Etter en liten stund er du tilbake igjen på asfaltert veg. Fortsett mot venstre. Etter 6,9 km kommer du til Svingerud. Her går du tvers over krysset og på venstre side av en hekk. I dette krysset er det Jørgen Moes veg, Trangerudvegen og Svingerudvegen som møtes. Etter 400 m deler vegen seg, hold til venstre.

Ved 7,5 km kommer du ut på asfaltvegen igjen, ta til høyre og fortsett nordover. 500 m etter svinger PL til venstre  inn i skogen. I denne delen av PL er det mye forskjellig type merking, og PL svinger til både høyre og venstre. Vær nøye med å følge riktig merke her.
I enden av en salatåker kommer du til et T-kryss, ta grusvegen til høyre. Nå går du i utkanten av en salatåker, ca i 1 kms tid på en fin sand/grasveg. Vegen svinger til høyre, PL fortsetter rett fram. Vegen går opp mot noen garder.

Fortsett oppover mellom to gamle gjerder, beitemark på begge sider. Her er kulturlandskapet ved Mo Gard beskrevet, midt oppe i bakken ved 10,9 km. Etter en snau km gjennom skogen kommer du ut og ser bolighus og landskapet åpner seg igjen. Like etter er du ute på asfaltert veg. Ved 13  km kommer du til et T-kryss, ca 150 m bortenfor E-16. Kryss vegen, og følg gang- og sykkelsti til venstre oppover mot Norderhov Kirke. Rett over vegen for kirken finner du Ringerikes Museum.

Fra kirken fortsett oppover bakken. Noen hundre meter etter Norderhov kirke, skal du krysse E-16, og det gjør du ved å ta til høyre gjennom undergang. På den andre siden fortsett en lang bakke oppover. Her står det 4 km til Klækken hotel (med bil vel å merke). Gang-og sykkelvegen slutter nesten på toppen av bakken, der det står et skilt til Åsa, 6 km inn til høyre. Her må du krysse vegen og fortsette oppover på venstre side (14,3 km). 200 m lenger opp, gå inn til venstre på en smal sti gjennom skogen, markert med to store pilegrimsmarkeringer. Gå mellom disse. 150 m gjennom tett skog på en smal sti, og du er oppe. Kulturminnesmerke Stavhella merket inn til venstre. PL går rett fram gjennom åkerlandskap i retning av Haugsbygda og Klækken hotell.

Du kommer til en grusveg, og skal ta til høyre. Etter ca 400 m svinger PL til venstre inn langs åkerkanten. Etter ca 3-400 m i åkerkanten kommer du inn i skogen, og og følg denne. Her kan det være litt dårlig merket. Etter 15,9 km kommer det inn en sti fra høyre, vi fortsetter rett fram. Etter 400 m er du igjen ute av skogen, og går langs åkerkanten før du passerer under strømmaster, (Kulrud). Ved 16,5 km kommer du ut på en grusveg, fortsett rett fram forbi en lagerbygning og et hus. Gå forbi hus og småbruk langs grusvegen til du kommer til et post- og søppelkassestativ i krysset, ta til høyre her. Vi følger nå Sætranggata. Følg denne ned til et større kryss hvor du møter Klækkenvegen (18 km). For å komme til Klækken hotell, fortsett gangvegen oppover ca 2 km. PL tar til venstre et lite stykke etter du kommer inn på Klækkenvegen. Følg FV 167 ca 2 km oppover mot Haug skole.

PL tar av rett før skolen, og  går i en bue utenom Haug skoles uteområder. Følg en gang- og sykkelsti, så du har boligområde på høyre side og skoleområde på venstre. Rett bak skolen deler gang- og sykkelvegen seg og du skal rett opp langs en bekk. Følg bekken et stykke oppover.

Etter 22,5 km begynner du å gå oppover mot et annet boligfelt,  et par hundre m opp i bakken sving er du 90 gr til venstre, det er fortsatt asfaltert gang- og sykkelveg. Du kommer nå til en asfaltert bilveg, ta først litt til venstre, så til høyre på denne vegen. Du følger nå Lovegen. I enden av denne vegen ta til høyre. Fortsett videre bortover og oppover. Du kommer ut i enden av vegen, og ut på en mer trafikkert veg, Harehaugvegen, som du skal følge oppover til høyre. Busstoppet her heter Hagaringen. På toppen fortsetter du til venstre.

Ved snaue 24 km deler vegen seg, Følg Torpvegen rett fram. Fortsett på en grusveg, et par hus på høyre side, det går nedover. Like etter husene, går det en veg bratt opp til venstre, fortsett rett fram. Du  kommer ned forbi noen hus, og et postkassestativ. Her deler vegen seg, gå rett fram på en brei grassbakke.  Går til venstre for det uthuset du kommer til. Gå inn i skogen ved 24,5 km.

Gå ned en bakke på veg ned mot beitemarker. Fin sti. Ved 25 km står det en stolpe lent mot et tre som viser at du skal brått mot høyre og over en bekk på en klopp. Du skal over nok en klopp og et klyveled. Det betyr at det er beitemark. Som regel sauer i dette området. Følg stien inn mot noen åpne løer som er satt opp for dyrene. Rett etter den første løa/gapahuken er det en PL merkestokk. Her skal du holde til høyre langs gjerde.

Når du kommer på toppen av en liten bakke, tar du til venstre. Det går en veg til høyre også – ikke ta denne, men gå rundt vedstabler og vedkappere og du vil se en port og et pilegrimsmerke. Du skal igjennom denne porten og opp mot Askilsrud gard. Rett etter våningshuset ta til høyre, gå grusvegen oppover til du kommer til Hadelandsvegen.

Gå over vegen på en gangsti, og følg denne nedover til venstre mot Jevnaker. I bunnen av en bakke (27,5 km), kryss under vegen og gå gjennom Almsgrenda. Nå følger du Gamlevegen mot Jevnaker som du kan se foran deg til venstre. Etter en stund slutter Gamlevegen og du kommer nok en gang ned på Hadelandsvegen. Kryss vegen og du kommer inn i Ringerike kommune. Litt etter kommer du  til en pilegrimstolpe som ønsker velkommen til Jevnaker. Ta inn til venstre ved et hus. PL går en liten sløyfe utenom Hadelandsvegen. Dette kan være dårlig merket. Ved ca 30 km ved en stor grønn lagerbygning kommer PL igjen ut mot Hadelandsvegen. Like etter kommer du til Kulturminnene Mosmoen nord og sør – steinringer. Ned mot Jevnaker går PL i skogkanten parallelt med Hadelandsvegen, enkelte steder en litt større sving inn i skogen, men det er godt merket.

31 km, kulturminne Jordbrudalen – Dødisgrop. 31,5 km er det skilt Jevnaker. Rett etterpå er det merket kulturminne Kanonhus, de to røde tømmerbygningene på andre siden av vegen. I bunnen av bakken svinger vegen kraftig til venstre. Du  har fulgt Hadelandsvegen i utkanten av en potetåker, her må du krysse vegen og følge vegen rett fram. Hvis du skal inn til Jevnaker for å handle eller overnatte, bør du fortsette langs Hadelandsvegen ned til venstre. Ved 33 km er vi på veg ut av Jevnaker, det er en overnattingsmulighet langs Gamlevegen på veg ut av Jevnaker, men denne er ikke merket, og kan være vanskelig å finne. I krysset Svenåvegen ligger kulturminnet Bjørkelunden steinring, ca100 m inn til venstre fra PL. Fortsett å følge PL på Gamlevegen gjennom et litt eldre boligfelt. Etter ca 34 km slutter Gamlevegen og du kommer ut på Glassverkvegen. Kryss vegen og fortsett på fortauet på andre siden av vegen.

Tilbake