Bønsnes - Jevnaker

Leden fra Bønsnes til Jevnaker er ca 30 km. Dette landlige landskapet byr på en vandring langs hyggelige småveier, stier og middelalderveier.

Sagaen forteller at Olav den Hellige vokste opp i området rundt Bønsnes. Av Bønsnes kirkes interiør er det bevart en helgenskulptur, jomfru Maria med barnet (1200-tallet), og et krusifiks (sent 1400-tall). Kirkens prekestol (sent 1600-tall) kommer opprinnelig fra den nå revne Grinaker stavkirke. Både prekestolens og madonnaskulpturens polykromi stammer fra en overmaling utført i 1726. Fra Bønsnes Kirke vandrer du langs den gamle kirkeveien mot Hole kirke, forbi eventyrgården Mo, der Jørgen Moe vokste opp. På Bjørke Gård er det gamle stabburet gjort om til overnattingsværelser. Etter Hole kirke kan du skimte Steinsfjorden og Halvdanshaugen til høyre og leden fortsetter oppover middelalderveien til Norderhov Kirke. I den gamle prestegården befinner Ringerikes Museum seg. Haug kirke er en middelalderkirke reist på et område knyttet til førkristen tro. Besøk også Kistefos-museet, med eget industrimuseum, galleri og skulpturpark og Hadeland Glassverk i Jevnaker (1762), et av Norges mest besøkte severdigheter med produksjon av kunsthåndverk.

Her finner du en detaljert beskrivelse av leden.