Del 7: Biri - Lillehammer

Gå ut på Klomsteinrovegen, ta til venstre, og ta neste ned til venstre om Snippvegen. Fortsett rett fram forbi transformatorhuset. Gå videre nedover gang- og sykkelveg gjennom et lite boligfelt. Du kommer til en bom og fortsetter ned mot Birivegen. Ta til venstre nordover på Birivegen.

Ved første rundkjøring etter ca 1 km skal du rett fram gjennom rundkjøringa. Etter en drøy km skal du ta til venstre opp mot Biri kirke. Ved 1,7 km tar det opp en grusveg til høyre, og du følger merkingen og kommer inn i overkant av Biri kirke (1,8 km).
Utenfor kirken er det en milestein som viser 424 km til Nidaros.

PL går på venstre side av Sigstad gard (kulturminnesmerke Sigstad/Sigstad gard). Brei fin grasbakke mellom to gamle skigarder. 500 m etter kirka kommer du til en grusveg som du skal følge oppover til høyre. I en svak venstresving, skal du ta til høyre og opp i skogen på sti (2,9 km).

Du passerer to dammer, en på hver side. Like etter krysser du en liten bekk på en gammel klopp. Deretter tar du til høyre. Du kommer til et hogstfelt, og nå skal du til venstre (3,4 km). I utkanten av hogstfeltet krysses nok en bekk, og du går opp igjen i skogen. Ved 3,6 km kommer du til en grusveg som du skal skrått over, og så ta til høyre. Her står det ei oppslagstavle med Biri turstier. Følg på nedsida og i ytterkant av en åker.

Du skal nå følge høgspentlinjer et lite stykke, krysse fram og tilbake under linjene noen km. Her har du Sem gard til venstre for deg. Like før Sem gard, idet åkeren er slutt, tar du opp i lia på høyre side av garden. Tar inn til høyre på en skogsbilveg (4,35 km).
Fortsett å gå vekselsvis under høgspentledningen, på nedsiden eller oversiden av denne, eller i åkerkanten på begge sider, til du kommer til Mæhlum.

Ved 7,4 km kommer du ut på en asfaltert veg ved Mæhlum. Ta til venstre og fortsett nedover forbi gardene Mæhlum, Gryte og Rogne. Ved 10,4 km kommer du til et skilt der det står Biristrand. I krysset skal du rett fram på PL som følger gang- og sykkelvegen.  Kryss ei elv og fortsett rett fram. Ved 11,8 km har du Strandheim på venstre side. 11,9 km tar en veg opp til Åsroa – du skal videre nordover på fylkesvegen. Når du fortsetter videre nordover på FV 330 (Biristrandvegen) så kan vi se Furuodden camping på skrå ned til høyre.

Ved snaue 14 km går man ned til Furuodden camping hvis man ønsker overnatting der.
Litt forbi Furuodden camping (14 km) tar du opp til venstre på en grusveg. Et lite stykke oppe i bakken kan man snu seg og se mot Lillehammer.

PL går inn på en traktor/skogsbil. Etter et lite stykke gjennom skogen kommer du til en gard - Bjørnstad Nordre. Her skal du rett gjennom gardstunet. Følg mellom uthuset og en tømmerbygning ned ei trapp. Du kommer til nok et gardstun. Her skal du også rett gjennom gardstunet på høyre side av uthusbygningen. Her er det vannpost midt på gardsplassen. PL følger grusvegen ut av gardstunet. Grusvegen deler seg, ta den som går til venstre, et lite stykke før du skal inn i skogen, 1 km etter at vi tok av fra Fv 330 (15 km).

Du kommer til en liten dam og krysser en bekk på klopper 15,2 km – kulturminnesmerke kullgrop. Synes tydelig på venstre side. 300 m nede i skogen kommer du til en bekk og fossefall, med ei flott trebru over. Gå over og fortsette opp til venstre. Ta brått til venstre oppover i åkerkanten (15,4 km). Du er nå på nedsiden av et gammelt gardsbruk og bolighus. Kom inn på innkjøringen til husene, ta av til venstre oppover. Her er det flott utsikt over Mjøsa oppover mot Lillehammer.

På oversiden av bygningene svinger du til høyre og fortsetter på en grassti innover i skogen. Ved 15,8 er det en port. Gå inn her og inn på et hogstfelt. Du passerer i overkant av et gardsbruk og kommer ut på en grusveg (16,2 km). Følg denne til venstre oppover.

Etter 16,6 km er det 2-3 hus, her svinger PL 90 gr til høyre. Ved 17 km kommer du inn på en grusveg, her tar du 90 gr nedover til høyre. Du passerer på høyre side av en låve, og tar til venstre videre nedover. Ca 150 m til, i en høyresving fortsetter du rett fram på en skogsbilveg.

På høyre side har vi Mo gard. Gå i utkanten til venstre for garden, og fortsett grusvegen nedover. Nå kan du se Vingrom sentrum ned under deg. Ved 17,8 km, er du på høyre side av en gard. Her går den en brått veg ned til høyre. Den skal du ikke ta. Ved 18,2 km kommer du ned Jevnebakken. På Vingrom er det en Jokerbutikk, med noen benker utenfor. Eneste sted å sette seg ned ved et bord, kjøpe forsyninger og spise lunsj.

Fortsett forbi Jokerbutikken og videre nordover. Du kommer til et vegkryss. Her går du over og fortsetter til høyre på gang-og sykkelstien mot Vingrom skole. Kryss ei bru over ei elv. Du går nå på Rv 250 (18,7 km). Gå mot Vingrom skole, forbi en bussholdeplass, og gjennom skoleområdet, og følg merkingen opp en bratt bakke. (19 km).

På toppen (19,8 km) ta til venstre på en grusveg. Her skal du mellom gardstun og noen garder, før du ender opp på en asfaltert veg. Denne skal du følge 150 m, før du brått tar til venstre inn i skogen. Den stien du går på nå er veldig smal og den er bratt nedover. Ved 20,5 km krysses en bekk og du kommer til ei hytte, og går i overkant av hytta på en fin brei grassti. Ca 1 km etter kommer du til ei grind, her er det sauefelle. Like etter Kulturminnesmerke: Gravrøys som fint kan sees på høyre side.

PL fortsetter vegen rett fram. Det kommer enkelte veger ned fra venstre, men du skal følge denne ”hovedvegen” mot Vingrom Kirke. På veg mot Vingrom kirke passeres flere store og gamle garder; bl.a. Røyne og Boro. Ved Røyne gard står et kulturminnesmerke: Røyne kirkested. Vingrom kirke 22, 7 km.

Fra Vingrom kirke går du ned til FV 331 (Vingromsvegen), og tar til venstre innover mot Lillehammer. FV 331 går parallelt med E-6. Etter 26,7 km kommer du til et vegkryss, ta til høyre, gå over E-6.

Gå over Mjøsa på Vingnesbrua, ta til venstre rett etter brua, gå fortauet opp mot lyskrysset og kryss vegen (til venstre), og du kommer opp like ved Lillehammer skysstasjon. Her finnes overnatting, trivelig kafeteria, og gode bussforbindelser til nær omtrent alle deler av landet (28,7 km).

Tilbake