Åpne kirker langs leden

Pilegrimsleden går mellom bygdenorges vakre kirker, og i sommersesongen inviteres du til å besøke mange av kirkene langs Pilegrimsleden i vår region. Her har vi laget en oversikt over åpningstider og telefonnumre for besøkskontakt.

Foto: Kapp kirke.

Bønsnes kirke
Åpent: 24. juni - 10. august, daglig kl.12 – 16.

Hole kirke
Åpnes på forespørsel.
Kontakt +47 412 23 028

Norderhov kirke
Åpent: 29. mai - 4. september, tirsdag – søndag kl. 11 – 16. Stengt mandag.
Kontakt: Ringerike museum +47 32 13 50 50

Haug kirke
Åpnes på forespørsel
Kontakt +47 922 86 622

Randsfjord kirke
Åpnes på forespørsel, ikke direkte på leden.
Kontakt + 47 934 11 775

Jevnaker kirke
Åpnes på forespørsel
Kontakt +47 934 11 775

Lunner kirke - Hadelandsrunden
Åpnes på forespørsel
Kontakt + 47 928 86 617 – Ligger på en av tilleggsledene.

Søsterkirkene på Granavollen
Åpent: juni - august, daglig  kl. 10 – 15. Åpnes utover sesongen til pilegrimer ved henvendelse til Pilegrimssenteret.
Pilegrimsutsendelse kl 10, Omvisning kl. 14, Tidebønn kl 15. Middagsbønn onsdager kl 12, og konsert søndager kl 18 i sommersesong. Kontakt + 47 61 33 52 05/+47 480 31 933

St. Petri – Gamle Tingelstad kirke
Åpent i museets åpningstid. Omvisning daglig i sommersesong kl 12 og 14 v/ Hadeland Folkemuseum.
Kontakt + 47 61 31 32 80

Høgkorset – bønnested

Engen Kloster - bønnested

Kolbu kirke
Åpnes på forespørsel
Kontakt + 47 61 14 15 11

Hoff kirke
Åpent: Juni - august, daglig kl 10 - 15. Ottesang hver torsdag kl 0700.
Kontakt + 47 61 14 15 11

Kapp kirke
Åpnes på forespørsel
Kontakt + 47 61 14 15 11

Nordlia kirke
Åpnes på forespørsel
Kontakt + 47 61 14 15 11

Balke kirke - Balkeleden
Åpnes på forespørsel
Kontakt + 47 61 14 15 11– Ligger på en av tilleggsledene

Gjøvik kirke
Åpent: hver lørdag i sommerseong, konsert kl 12.
Kontakt + 47 61 14 64 80

Biri kirke
Åpent: hver onsdag i sommersesong, konsert kl 12. 
Kontakt + 47 61 14 64 80

Åpningstider og kontaktinformasjon for alle kirkene Oslo - Trondheim kan du laste ned her: (sesong 2017)

Gudstjenesteliste kan du laste ned her: (sesong 2017)