Pilegrimssenter Granavollen

Pilegrimssenter Granavollen formidler informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangerer vandringer, og bidrar til utvikling av veien og vandringen i vår region. De regionale Pilegrimssenterne har som hovedoppgave å stimulere til, og veilede om, pilegrimsvandring innen den region som senteret har ansvar for.

Pilegrimssenter Granavollen dekker strekningen fra Bønsnes i Hole, via Ringerike, Hadeland og Toten, til Biristrand i Gjøvik (Gudbrandsdalsleden). Du vandrer gjennom deler av både Buskerud og Oppland fylke, og herunder 8 kommuner, 3 prostier og 2 bispeseter. Gjennom vår region vandrer du i et historisk kulturlandskap som gir rom for begeistring og undring, ro og refleksjon.

Pilegrimssenter Granavollen er lokalisert i historiske omgivelser på Granavollen i Gran, og tar i mot pilegrimer i det gamle Handelslaget. Vi ønsker alle pilegrimer hjertelig velkommen til oss! Faste åpningstider i pilegrimssesongen er 10-15 hver dag, og ellers ved avtale.

Pilegrimssenter Granavollen er organisert som en egen enhet hos Gran Kirkelige Fellesråd, og rapporterer i det daglige til kirkevergen. Vi er den del av Pilegrimssatsningen i Norge - med pilegrimssentra både i Oslo, Hamar, Dalegudbrands gård, Dovre og Trondheim.