Pilegrimssenter Granavollen

Pilegrimssenter Granavollen formidler informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangerer vandringer, og bidrar til utvikling av veien og vandringen i vår region. De regionale Pilegrimssenterne har som hovedoppgave å stimulere til, og veilede om, pilegrimsvandring innen den region som senteret har ansvar for.

Pilegrimssenter Granavollen dekker strekningen fra Bønsnes i Hole, via Ringerike, Hadeland og Toten, til Biristrand i Gjøvik (Gudbrandsdalsleden). Du vandrer gjennom deler av både Buskerud og Oppland fylke, og herunder 8 kommuner, 3 prostier og 2 bispeseter. Gjennom vår region vandrer du i et historisk kulturlandskap som gir rom for begeistring og undring, ro og refleksjon.

Pilegrimssenter Granavollen er lokalisert i historiske omgivelser på Granavollen i Gran, og tar i mot pilegrimer i det gamle Handelslaget. Vi ønsker alle pilegrimer hjertelig velkommen til oss! Faste åpningstider i pilegrimssesongen er 10-15 hver dag, frem til 18 i høysesong, og ellers ved avtale.

Pilegrimssenter Granavollen er organisert som en egen enhet hos Gran Kirkelige Fellesråd, og rapporterer til kirkevergen. I tillegg er det oppnevnt et strategisk råd, i den hensikt å forankre og styrke pilegrimsarbeidet lokalt og regionalt. For perioden 2016-2018 er følgende rådsmedlemmer oppnevnt: Peder Gjerdrum, leder (Venneforeningen Pilegrimsfellesskapet RIHATO), Mette Stenersen (Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv), Kari Møyner (Gran kommune) og Kirsten E. Almås (Hamar bispedømme).