Pilegrimsleden

Pilegrimsleden i Norge er merkede turveier basert på tradisjonen om å dra på pilegrimsvandring. Leden bindes sammen av blant annet en rekke spennende natur- og kulturminner med tilknytning til middelalderen, og minner knyttet til Olavstradisjonen.

Olav Haraldsson ble etter sin død i slaget på Stiklestad (1030), Norges skytshelgen. Kort tid etter hans død opplevde man jærtegn og undere ved Olavs levninger. Han ble gjenstand for helgendyrkelse, og pilegrimer vandret fra hele Europa til Nidarosdomen. I middelalderen var Olav den Helliges grav i Nidaros (Trondheim) det største pilegrimsmålet i Norden.

Pilegrimsvandring i vår tid er en arena for både ytre og indre reiser - i et variert landskap. Underveis opplever du historiske steder og kulturminner av nasjonal interesse. Pilegrimssymbolet, som benyttes langs alle godkjente pilegrimsleder, kombinerer Olavskorset og severdighetssymbolet. Olavsvegene i Norden har status som Europeisk kulturveg, under EICR.

Velkommen som vandrer - gammel som ung, lokale og internasjonale, pilegrimer som vandrer både kort og langt, alene og i flokk.

Les mer på www.pilegrimsleden.no