Pilegrimsfellesskapet

Pilegrimsfellesskapet Ringerike - Hadeland - Toten (RIHATO) er en åpen ideell medlemsforening, med eget lokalt styre, stiftet i 2013 som pilegrimssenterets venneforening.

Det frivillige Pilegrimsfellesskapet Ringerike - Hadeland - Toten (RIHATO) medvirker til og detar i vandringer i Pilegrimssenter Granavollens region. RIHATOs formål er å skape interesse for den kristne kulturarv, pilegrimsvandringer og -tradisjoner, severdigheter, natur og kulturopplevelser knyttet til pilegrimsveiene. 

Pilegrimsfelleskapet RIHATO medvirker til og deltar i vandringer, og påtar seg vandringsledelse i regionen. Kontakt: rihato@online.no

RIHATO er et av flere lokallag samlet under landsoverbygningen Pilegrimsfellesskapet St.Olav, som blant annet utgir eget tidsskrift, "Pilegrim i dag", og administrerer nettsiden www.pilegrimsfellesskapet.no

Kontigent for 2016 er satt til 300kr for vanlig medlem inkl. medlemsblad, 150kr uten medlemsblad, og 100kr tillegg pr familiemedlem. Årsmøtet holdes i februar hvert år. RIHATO ønsker deg hjertlig velkommen som medlem. 


Styret i RIHATO 2018/2019

Leder:
Peder Gjerdrum

Styremedlemmer:
Hans Erik Raustøl
Bitten Nesbakken  
Jon Skeie
Jens Bjørseth


Varamedlemmer:
Marit Tingelstad
Nils Martinsen