Faste aktiviteter

Sommeren er en aktiv tid på Granavollen, og vårt felles faste program med Kirken i Gran varer gjennom de tre sommermånedene.

17juni - 19.august 2018

Åpne Sommerkirker og Pilegrimssenter hver dag fra kl. 1000 - 1500.

Omvisning i Søsterkirkene: Mandag til fredag kl. 1400. Kr 60 pr pers. Tilpasset omvisning eller omvisning på andre tidspunkt avtales med kirkekontoret.

Pilegrimsutsendelse og tidebønn hver dag.

Middagsbønn med kirkekaffe onsdager kl. 1200.

Konserter i Mariakirken søndager kl. 1800.

Katolsk messe i Mariakirken hver første søndag i måneden kl. 1500.

Utstillingen "Fordypning" av Kari Nordheim i Mariakirken.

Følg oss på Facebook for oppdateringer.