Vårdugnad i Pilegrimsleden

Jevnaker Rotary er allerede godt i gang med rydding av Pilegrimsleden gjennom Jevnaker kommune.

Torleiv Johnsrud, leder for Jevnaker Rotary, la i dag ut dette bildet på sin facebookkonto. Han forteller at dagens rastepause var ved Steinbråtan i Bjellumsmoen.

I region Granavollen er det 8 kommuner, og alle kommunene løser ryddig og skjøtsel på litt ulikt vis. I Jevnaker er det inngått en avtale med Rotary, en forening som viser både engasjement og eierskap med glede og lagånd.