Utvidet åpningstid i Juli

Pilegrimssenteret holder åpent frem til kl 18.00 i juli ved hjelp av Pilegrimsfellesskapet RiHaTo.

Vi holder åpent Pilegrimssenter og Sommerkirker på Granavollen med felles bemanning i kirkene og Pilegrimssenteret hele sommeren 10 - 15. Du møter Hilde Anett og Jane på Pilegrimssenteret, og Kari og Eivind i Søsterkirkene. Se mer under kontakt. 

Vi opplever en sterk vekst i antall langvandrende pilegrimer, og velger derfor å utvide åpningstidene til Pilegrimssenteret frem til kl 18.00 i juli. Det er venneforeningen Pilegrimsfellesskapet RiHaTo som stiller opp - klare for rike menneskemøter. Dersom du har en ledig ettermiddag, har vi fortsatt noen ledige vakter. Ta kontakt med leder, Peder Gjerdrum.