Pilegrimsgudstjeneste og vandring

Søndag 30.april arrangerte Ringerike prosti Pilegrimsgudstjeneste og vandring i Hole og Ringerike.

Denne søndagen var viet Pilegrimstematikk, med Pilegrimsgudstjeneste i Hole kirke, med kappelan Kristine Bekken Aschim, diakon Torun Eskevik, Ruud, trosopplærer Anne-Marthe Eilertsen og organist Sebastian Wemmerløv, etterfulgt av pilegrimsvandring til Norderhov kirke. Rastepause underveis, bønnevandring ved Norderhov, og grillfest etter endt tur.

Landskapet er vakkert, frodig og i sitt begynnende grønne, vandringen Hole - Norderhov tar ca to timer - og passer for alle.

Merkingen er forøvrig under oppgradering ved både Hole og Ringerike kommuner i samarbeid med lokale lag og foreninger. Kontaktpersoner her er Håvar Austgard og Victoria Irene Koch.