Nytt lokale!

Pilegrimssenteret har nå flyttet ned til Handelslagsbygningen - velkommen inn i nye lokaler.

Pilegrimssenteret har flyttet, fra Kommunehuset til Handelslaget. Vår nye adresse er Granavollen 28, og det nye lokalet ligger rett nedenfor Søsterkirkene, på den andre siden av kirkevangen enn hvor du fant oss tidligere.

Vi er nå på bakkeplan, og har større plass - velkommen inn for en kaffe- og pilegrimsprat.