Nyhetsvarsel fra Nidaros

Utgravingene i Trondheim sentrum avdekker det arkeologene mener er Klemenskirken, Olav den Helliges kirke.

Foto: Glen Musk, Adressa.

Et av de viktigste arkeologiske funnene etter kirgen, mener Riksantikvar Jørn Holme. Les hvordan både Holme og tidligere pilegrimsprest Arne Bakken opplever det sensasjonelle funnet her: