Kulturbasert reiseliv: Senterpartiet

13.mars inviterte SP til åpent møte på Granavollen, med tema kulturbasert reiseliv.

Ivar Odnes, listetopp for SP i Oppland, inviterte til åpent møte med tema kultur og kulturarv som reisemål. Pilegrimssenteret var en av tre innledere. Tilhørerne var i hovedsak lokale, og det gjorde samtalen om pilegrim veldig nær og konkret. Vi fikk flere nyttige innspill til videre arbeid - blant annet fremmøtte med interesse for å etablere pilegrimsovernatting og frivillige til å betjene senteret. Reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal ønsket seg også flere overnattingssteder, og håpet på campingmuligheter i landbruksområder. Glasslåven fortalte om samarbeidet med Gran kommune ifm den kulturelle skolesekken, hvor alle 5.klassinger skal gå pilegrim, besøke Søsterkirkene og prøve seg som kunster i Glasslåven gjennom de første to ukene i mai. Slike meropplevelser er grunnlag for godt samarbeid og økt besøk, og lignende opplevelsespakker gir vi også til de som er ferdig i 5.klasse, smilte daglig leder ved Glasslåven, Hilde Martinsen.

Senterpartiet har vært, og er, en pådriver for pilegrimsarbeidet i Norge, derfor benyttet også Pilegrimssenteret anledningen til å fortelle plenum om en økonomi som går nedover, i en satsning som går oppover - kabalen her er i ferd med å "ikke gå i hop"..