Korsvandring

Korsvandring er en symbolsk vandring i forbindelse med påske, her fra Moen til Tingelstad.

Likesom Palmevandringen er en symbolsk tradisjon flere steder, har korsvandring også blitt mer og mer utbredt også i kirkene i vårt distrikt. Sokneprest i Moen og Ål, Karin Hansen Bø, har i flere år arrangert korsvandring på Langfredag i påskeuka. I år ledet hun vandringen fra samling i Moen kirke til pasjonsgudstjeneste i Tingelstad kirke, en tur som tar i overkant av to timer.

Organist Iver Olav Erstad og solist Tormod M. Holm fylte kirkerommene med toner og ord til berikelse, selv på en dag med en dyster historie.

Heldigvis kan du oppleve en ny og oppmuntrende vandring allerede påskemorgen. Morgenvandring på toten, vi går til den åpne graven sammen med vår pilegrimsvenn Lasse Gran. Se kalender for mere info.