Årsmøte i Pilegrimsfellesskapet

Pilegrimsfellesskapet Ringerike Hadeland Toten (RiHaTo) ble etablert som Pilegrimssenterets venneforening i 2013. Årsmøtet for 2017 ble avholdt på Granavollen 19.februar.

Peder Gjerdrum gleder oss med et nytt år som leder i foreningen, og med seg har han Ellen Agnethe Krageberg (ikke på valg), Bitten Nesbakken (ny for to år), Hans Erik Raustøl (gjenvalg 2 år), Marit Tingelstad (ny 2 år) og Jacob Skogan (ikke på valg). Årsmelding og øvrige saksdokumenter er utsendt til alle medlemmer, men fås også på forespørsel dersom noen av dere ikke er medlemmer i RiHaTo. Medlemsskapet forble uendret, og koster 150 kr.

Pilegrimsprest i Hamar bispedømme Lars Erlend Kielland holdt årsmøteforedrag, og åpnet en god samtale rundt bordene i Kommunehuset på Granavollen. Mange engasjerte fremmøtte, og en meget hyggelig kveld.