Steinring

Stående eller liggende steiner som danner en enkel sirkel omkring som oftest enkle branngraver fra yngre bronsealder og eldre jernalder.

Hovedregelen er at antall steiner i ringen er oddetall. Steinringene blir på folkemunne kalt dommerringer eller tingplasser, betgnelser som er senere tiders forsøk på å forklare bruken av steinringene. Bildet over viser en del av steinringen ved Biri.

Steinringer i region Granavollen:
Mo på Jevnaker (to lokaliteter)
Hauger på Jevnaker
Bilden Vestre
Hesteringen på Gran
Steinringen ved Biri (Sigstad)