Runesteiner

Runesteiner er steiner med rune-inskripsjoner på. Steinene står gjerne oppreist.

Runer er et type alfabet, og du kan lese mer om dette hos f.eks. kulturhistorisk museum. Inskripsjoner på steiner er ofte minneinnskrifter over en død slektning, slik som man finner på runesteinen på Nikolaikirken på Granavollen.

Runesteiner i region Granavollen:
Dynnasteinen
Runesteinen bak Nikolaikirken