Langhus

Langhus er bygninger som i hovedsak ble brukt i Nord-Europa fra steinalder til middelalder.

I Norge er husene som regel mellom 10 meter og 30 meter lange, selv om det finnes eksempler på hus inntil 80 meter. Langhus er stolpebygde, det vil si at jordgravde trestopler bærer taket. De eldste langhusene er toskipete, mens langhus fra yngre bronsealder og fremover er treskipete. 

Blant annet er det i Veien kulturminnepark funnet spor etter fire langhus fra eldre jernalder. Det største og mest spektakulære langhuset er gjenoppbygd på den gamle hustomta og og viser hvordan et langhus kan ha sett ut for 2000 år siden.

Langhus i region Granavollen:
Veien kulturminnepark
Gamme