Kirke/kirkested, middelalder

Søsterkirkene på Hadeland er et landemerke fra middelalderen, men også Bønsnes kirke på Hole har mye å fortelle med sin historie som strekker seg tilbake til 1100-tallet.

I løpet av middelalderen ble det bygget ca. 1300 sognekirker i hele landet. Grovt sett ble hver fjerde bygd i stein - resten i tre. Middelalderens kirkebyggingsperode varte til "svartedauen" omkring 1350, etter det ble det nesten ikke bygget kirker i Norge. Først etter reformasjonen i 1536 tok kirkebyggingen til igjen. I tiden før reformasjonene ble det oppført tre typer kirkebygg: katedraler/biskopkirker, små enskipete steinkirker og stavkirker. De første steinkirkenen var oftest i romantisk stil med tykke vegger, som regel bare et hovedrom (ikke sideskip) for menigheten, og et lite kor med aspis for prest og alter. Det var bare sørveggen som hadde vinduer, mens nordveggen var tett. Årsaken var at det vi i sør en fant sola og de gode kreftene, mens i nord lå alt det mørke og vonde som en ønsket å beskytte seg mot. Gotikkens byggmestre hadde som mål å bygge høyest mulig og slippe inn mest mulig lys gjennom store vinduer. Dette var en utvikling fra de tunge romanske kirkene fra den forutgående perioden, med små vinduer og massive tønnehvelv eller flate bjelkehimlinger. På bildet over ser vi Søsterkirkene på Granavollen.

Kirker/kirkesteder i region Granavollen fra middelalderen:
Tanberg kirkested
Norderhov kirkested
Haug kirkested
Bønsnes kirkested
Hole 
Søsterkirkene på Gran
Gamle Tingelstad Kirke (St. Petri)
Grinaker
Lunner kirkested
Nes Kirkested
Dyste
Molstad kirkested
Hoff kirke