Gravminner

Gravminner er synlige graver i form av gravhauger eller gravrøyser. Gravminnene kan ligge enkeltvis eller være samlet i et gravfelt.

Gravminnene er ofte bygget omkring sentrale knutepunkt ved ferdelsveger og hvor de er god synlige i terrenget. Det er stor variasjon innen gravskikk, dette gjelder størrelse og form på gravminnene og ikke minst innhold. Enkelt sagt kan gravene inneholde brente og utbrente graver, rikt eller mer beskjedent innhold av gravgaver. Det kan også være flere gravlegginger i en og samme gravhaug eller gravrøys. Gravrøyser og gravhauger kan ha dateringer fra bronsealder og jernalder.

Gravminner i region Granavollen: 
Lille Svartøy (flere lokaliteter)
Store Svartøy (flere lokaliteter)
Høyenhall/Ringhaugen/Potetkjellerhaugen
Frøyshov
Stavhella
Tanberg
Haug
Vang Øvre
Olum vestre
Kjørven Øvre (flere lokaliteter)
Ballangrud Østre (flere lokaliteter)
Mørtveiten (flere lokaliteter)
Lunner Østre (flere lokaliteter)
Gamme (lere lokaliteter)
Kakkelhaugene
Halvdanshaugen
Størenslunden
Bilden Vestre (flere lokaliteter)
Gile
Apelsvoll
Skriverhaugen