Bergkunst

Bergkunst er en fellesbetegnelse på helleristninger, hule- og hellemalerier. Det er figurer hugget, slipt eller malt på berg, og er uttrykk for fortidige menneskers oppfatning av verden og deres plass i den.

Helleristninger er figurer eller symboler som er hugget, slipt eller ristet inn i bergoverflater eller steinblokker. Helleristningsmotivene varierer og settes gjerne i sammenheng med f.eks. jakt, fangst, fiske og jordbruk. I norden skiller man gjerne mellom veideristninger fra eldre steinalder og jordbruksristninger fra yngre steinalder og frem til jernalderen. I vårt distrikt er det jordbruksristninger vi finner. Skålgroper består av skålformede fordypninger (groper) hugget ut i stein. Skålgropenes funksjon er ukjent, men kan sannsynligvis knyttes til ofringer eller andre ritualer. De dateres helst til bronsealderen, men de eldste kan være så gamle som slutten av yngre steinalder, og det er også ting som tyder på at de kan ha blitt hugget et stykke opp i eldre jernalder.

Bergkunst i region Granavollen: 
Sundvollen skole
Sognsenga
Øverenga
Helmen
Håndslagssteinen på Røysum
Rossum
Gran Prestegård
Arken
Presteenkesetet Sjo
Østre Toten Prestegård
Kraby vestre
Færdevika
Ravnberget
Spellemannssteinen
Hallingbakken