Kulturminner

Når du vandrer langs pilegrimsleden, vandrer du i et historisk og nasjonalt verdifullt kultur- og naturlandskap. Et landskap som gir rom for begeistring, undring og refleksjon.

I menyen til venstre finner du informasjon om ulike kulturminner i region Granavollen, de fleste av stedene ligger også inne i kartet til Gudrandsdalsleden på www.pilegrimsleden.no. Lenkene knyttet til hvert kulturminne viser enten til informasjonen som ligger i nevnte kart, eller til andre nettsider med informasjon om stedet.

Denne siden er foreløpig ikke utfyllende, så er det noen steder du savner, gi oss gjerne beskjed ved å sende en e-post til pilegrimssenter.granavollen@gmail.com