Kontakt

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Granavollen 28, 2750 Gran

Kontor- og fakturaadresse: Gran Kirkelige Fellesråd,                                                                                                                                                                                                                   Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

Facebook: Pilegrimssenter Granavollen

Åpent sommeren 2017
Mandag - søndag 10.00 - 15.00. Åpent frem til kl 18.00 i juli, og ellers ved avtale.

 • Jane Dahl Sogn
  Daglig leder
  js389@kirken.no / jane_dahl@hotmail.com
  Tlf: (+47) 97 02 26 84

 • Hilde Anett Myklebust Lunde
  Diakon pilegrimssenter.granavollen@gmail.com / hl548@kirken.no                            (+47) 97 02 79 78

 • Peder Gjerdrum
  Pilegrimsfellesskapet Ringerike Hadeland Toten (RiHaTo)
  pilegrimsfellesskapet@gmail.com / rihato@online.no
  Privat: (+47) 92 28 66 22

 • Kari Røken Alm                                                                                          Kulturarbeider og kirketjener på Granavollen                                                                                     ka749@kirken.no                                                                                                 (+47) 48 03 19 33