Pilegrimsvandring Ringerike Prosti

Søndag 29.april vandrer vi med Ringerike prosti fra Hole kirke til Norderhov kirke.

Vi gjentar suksessen fra i fjor - Velkommen til Pilegrimsdag i Ringerike prosti!

Gudstjeneste i Hole kirke kl 1100, og starter vår vandring mot Norderhov kirke rett etter gudstjenesten. Vi regner drøye 2 timer i rolig gange, med rast underveis. Ingen værforbehold, bare gode klær og sko.

Påmelding til Hole kirkekontor innen torsdag 26.april.