Kristi Himmelfartsdag på Toten

Velkommen til felles kirkedag i Toten Prosti

Informasjon om pilegrimsvandring kommer etterhvert!