Åpning av Ekersgutua

DNT Hadeland: Åpning av ny tursti på Granavollen kl 1230


Åpning av Ekersgutua, den gamle kirkevegen fra Prestegårdshagen til Sølvsbergvegen, som nymerket DNT-tursti. Vandring fra Granavollen til Sølvsberget ved Amund Bø. Tema: Fjellvandreren Vinje. Oppmøte Pilegrimssenteret.

Pilegrimssenteret holder åpent hele helga i anledning Pilegrimsledens dag. Se øvrige arrangementer.